شیراز بلوار دکتر حسابی مجتمع نیلوفر آبی واحد ۶

09177277680

طناب های سیمی گالوانیزه


این طناب ها از تارهای سیمی بهم بافته شده اند و در ساخت دریک، جرثقیل و.. کاربرد دارد.

 
 

1400/07/18
Top