شیراز بلوار دکتر حسابی مجتمع نیلوفر آبی واحد ۶

09177277680

بافت طناب کشتی


طناب راست گرد:

در طناب های راست گرد رشته ها نسبت به مغز طناب از چپ به راست بافته شده اند. این نوع طناب های کشتی طوری بهم بافته شده اند که می توان حرف Z  را درآن مشاهده کرد.

 

طناب های چپ گرد:

در این طناب ها رشته ها از راست به چپ به دور مغز طناب بافته  شده اند. این طناب ها نیز به گونه ای بافته شده اند که حرف s را تداعی می کنند.

 

 

 


1400/07/18
Top